Phần mềm quản lý trung tâm âm nhạc, trung tâm dạy hát

Giới thiệu về phần mềm quản lý trung tâm âm nhạc, dạy hát

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=XqBEBgNes6o[/youtube]

 

Tính năng:

- Quản lý điểm danh học viên

- Quản lý khoá học

- Quản lý doanh thu

- Quản lý lịch dạy giáo viên

- ... và nhiều tính năng chuyên môn khác