273 2021/07/28 20:44:14
Mỗi thẻ được thiết kế với mã vạch động, giúp việc quản lý hội viên/ học viên một cách dễ dàng.
9 000 K
0
In thẻ nhựa gồm thẻ hội viên phòng gym, thẻ thành viên, thẻ nhân viên đầy đủ kích thước và chủng loại.
Ưu đãi: Miễn phí thiết kế mẫu thẻ dành cho khách hàng là phòng tập gym yoga fitness hoặc trung tâm dạy học, trung tâm dạy nhạc
Ưu điểm nhận dạng thẻ: Mỗi thẻ được thiết kế với mã vạch động, giúp việc quản lý hội viên/ học viên một cách dễ dàng.
1

Contact Us

  • Thẻ hội viên
    6 000 K
    Mỗi thẻ được thiết kế với mã vạch động, giúp việc quản lý hội viên/ học viên một cách...
  • Thẻ thành viên
    9 000 K
    Mỗi thẻ được thiết kế với mã vạch động, giúp việc quản lý hội viên/ học viên một cách...